POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż:

 

1.1. Sprzedawca, którego dane znajdują się w części II pkt. 1 i 2 regulaminu sklepu jest administratorem danych osobowych, o których mowa w części III Regulaminu pkt. 3 i 4,. przekazanych w związku ze składaniem zamówienia lub rejestracją na stronie internetowej,

 

1.2. celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie wykonanie zobowiązań z umów sprzedaży zawieranych Sprzedawcą i Kupującym oraz promocja i reklama towarów oferowanych przez Sprzedawcę

 

1.3. udostępnione dane nie będą one przekazane innym odbiorcom.

 

1.4. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania,

 

1.5. podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

1.6. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

 

2. Sprzedawca zobowiązuje się stosować niezbędne środki techniczne w celu zabezpieczenia udostępnionych danych przed dostępem osób nieuprawnionych

Product added to compare.